Hiển thị một kết quả duy nhất

700,000,000 VNĐ
300,000,000 VNĐ
700,000,000 VNĐ
200,000,000 VNĐ
250,000,000 VNĐ
1,200,000,000 VNĐ
2,000,000,000 VNĐ
1,200,000,000 VNĐ